پارتیشن چوبی1

با پارتیشن چوبی 1 اتاق دیگر به آپارتمانمان اضافه شد

به جداکننده هایی که به عنوان حائل جهت تقسیم کردن فضاهای بسته مورد استفاده قرار می گیرند، پارتیشن گفته می شود. امروزه پارتیشن چوبی در فضاهای گوناگون اداری، خانگی، صنعتی و … بسیار کاربرد دارند و با استفاده از آنها مطالعه بیشتر