طراحی داخلی رستوران

نگاهی به 7 گام اصلی در طراحی داخلی و مولفه های مهم آن

مفاهیم طراحی داخلی ، (طراحی) دکوراسیون داخلی و معماری داخلی اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، در حالیکه با وجود شباهت ها و اشتراکات متعدد تعاریف و کارکردهای متفاوتی دارند. طراحی داخلی (Interior Design) طراحی داخلی با کلیت یک مطالعه بیشتر